baroosaz-logo

درباره ما

تاریخچه

شرکت بارو ساز شمال در سال 1382 به منظور فعالیت در حوزه پروژه های عمرانی تاسیس شد. این شرکت با بهری گیری از پرسنل کوشا و روش های نوین علمی و تجربه های مدرنیران خود توانسته است در رسته های ابنیه، تاسیسات، راه و آب پروژه های زیادی را با بهترین کیفیت به پایان برساند.

این شرکت ضمن اجرای پروژه های بخش دولتی در بخش خصوصی نیز پروژه های متعددی به صورت سرمایه گذاری و مشارکت انجام داده است.

به کارگیری ماشین آلات مناسب در پروژه ها و تاسیس کارخانه تولید آسفالت و سرمایه گذاری در احداث کارخانه تولید تیرچه پیش تنیده از جمله اقدامات این شرکت در جهت افزایش کیفی و تسریع در اجرای پروژه های خود می باشد.

تاریخچه

شرکت بارو ساز شمال در سال 1382 به منظور فعالیت در حوزه پروژه های عمرانی تاسیس شد. این شرکت با بهری گیری از پرسنل کوشا و روش های نوین علمی و تجربه های مدرنیران خود توانسته است در رسته های ابنیه، تاسیسات، راه و آب پروژه های زیادی را با بهترین کیفیت به پایان برساند.

این شرکت ضمن اجرای پروژه های بخش دولتی در بخش خصوصی نیز پروژه های متعددی به صورت سرمایه گذاری و مشارکت انجام داده است.

به کارگیری ماشین آلات مناسب در پروژه ها و تاسیس کارخانه تولید آسفالت و سرمایه گذاری در احداث کارخانه تولید تیرچه پیش تنیده از جمله اقدامات این شرکت در جهت افزایش کیفی و تسریع در اجرای پروژه های خود می باشد.

معرفی اعضای تیم

مهدی پور تقی مدیر عامل
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.
نعیم عباس زاده مدیر پروژه
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.
گرافیک کار
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.
برنامه نویس
اطلاعاتی درباره این عضو تیم وارد کنید.

اهداف

از آنجا که در انجام پروژه های عمرانی مهمترین ایده نزد مدیران شرکت، انجام کار به بهترین نحو از نظر زمان، کیفیت اجرایی و کاهش هزینه های تحمیلی به کارفرماست، این شرکت با ایجاد همکاری نزدیک و درک متقابل از کارفرما سعی در رسیدن به اهداف مورد نظر مدیران شرکت دارد. ارائه خدمات مهندسی، نو آوری در تکنولوژی، اجرای سازه های خاص و تلفیق کیفیت و سرعت با تکنولوژی پیشرفته در اجرای پروژه ها از دیگر اهدافی است که شرکت بارو ساز شمال دنبال می کند تا به یاری خداوند در آبادانی هر چه بیشتر کشور سهیم باشد.

مدیر ارشد این شرکت جهت تحقق اهداف و راهبرد های پایدار خود مبنی بر مشتری مداری، مسئولیت پذیری اجتماعی، خوش نامی و جلب اعتماد در صنعت راه و ساختمان همواره کوشش می نماید.

شرکت به منظور فراهم آوردن و بکارگیری بهینه از منابع در جهت داشتن مشتریان وفادار و ایجاد واحدی سازنده و پیشرو ضمن بهره گیری از تجارب، تخصص و تعهدکارکنان در سایه رضایتمندی آنان با تفکر نیل به داشتن برترین تکنولوژی اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت، بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست بر اساس استاندارد های بین المللی و ملی می نماید.

مدیریت شرکت به منظور دستیابی و اجرای الزامات قانونی، مقرراتی و تامین منابع مورد نیاز جهت تحقق اهداف و بهبود مستمر و اثربخش سیستم و با مشارکت کلی کارکنان انجام موارد فوق را متعهد می گردد.

اهداف

از آنجا که در انجام پروژه های عمرانی مهمترین ایده نزد مدیران شرکت، انجام کار به بهترین نحو از نظر زمان، کیفیت اجرایی و کاهش هزینه های تحمیلی به کارفرماست، این شرکت با ایجاد همکاری نزدیک و درک متقابل از کارفرما سعی در رسیدن به اهداف مورد نظر مدیران شرکت دارد. ارائه خدمات مهندسی، نو آوری در تکنولوژی، اجرای سازه های خاص و تلفیق کیفیت و سرعت با تکنولوژی پیشرفته در اجرای پروژه ها از دیگر اهدافی است که شرکت بارو ساز شمال دنبال می کند تا به یاری خداوند در آبادانی هر چه بیشتر کشور سهیم باشد.

مدیر ارشد این شرکت جهت تحقق اهداف و راهبرد های پایدار خود مبنی بر مشتری مداری، مسئولیت پذیری اجتماعی، خوش نامی و جلب اعتماد در صنعت راه و ساختمان همواره کوشش می نماید.

شرکت به منظور فراهم آوردن و بکارگیری بهینه از منابع در جهت داشتن مشتریان وفادار و ایجاد واحدی سازنده و پیشرو ضمن بهره گیری از تجارب، تخصص و تعهدکارکنان در سایه رضایتمندی آنان با تفکر نیل به داشتن برترین تکنولوژی اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت، بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست بر اساس استاندارد های بین المللی و ملی می نماید.

مدیریت شرکت به منظور دستیابی و اجرای الزامات قانونی، مقرراتی و تامین منابع مورد نیاز جهت تحقق اهداف و بهبود مستمر و اثربخش سیستم و با مشارکت کلی کارکنان انجام موارد فوق را متعهد می گردد.